विभागौर
योग विभागाध्यक्ष
9926853822
vibhagour2964@gmail.com
श्रीमती मीना शर्मा
व्याख्याता
9300770110
श्री देवी दयाल भारती
योग निर्देशक (शिक्षक)
9993360124
डॉ. श्रीमती सरोज पाण्डेय
सहायक शिक्षक
9981460106
श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव
सहायक शिक्षक
9893851652
श्रीमती कीर्ति श्रीवास्तव
सहा. ग्रेड द्वितीय
99893374409
श्री विनोद वरयानी
सहा. ग्रेड तृतीय
9926825008
vinod.waryani@gmail.com

शासकीय योग प्रशिक्षण केन्द्र

शिवाजी नगर, म0प्र0, भोपाल
फोन नं.-0755 - 2574828

 

TOP